Module cảm biến gia tốc góc MPU-6050

120,000 ₫

Sử dụng để đo 6 thông số: 3 trục Góc quay, 3 trục gia tốc hướng.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng.

Cảm biến chuyển động PIR

150,000 ₫

Ứng dụng nhiều vào trong đời sống:

  • Hệ thống bật tắt đèn thông minh tự động bật/tắt khi có người/ không có người
  • Hệ thống an ninh, giám sát

Sản phẩm bảo hành 1 tháng