Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

90,000 ₫

Sử dụng để phát hiện nhiệt độ và độ ẩm xung quanh, thông qua giao diện dây đơn tiêu chuẩn.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

120,000 ₫

Chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20

650,000 ₫

Thiết kế với đầu dò không thấm nước. 

Độ tin cậy và ổn định cao.

Có thể đo nhiệt độ môi trường,độ ẩm không khí tương đối chính xác.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2305

500,000 ₫

Đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối, tín hiệu số được hiệu chỉnh, độ ổn định lâu dài vượt trội.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng