Module cảm biến nồng độ cồn (Waveshare) - MQ-3 Sensor

150,000 ₫

 • Nhạy cảm với rượu, ethanol
 • Tăng điện áp đầu ra cùng với nồng độ khí đo được tăng
 • Phản ứng và phục hồi nhanh
 • Điều chỉnh độ nhạy
 • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Module cảm biến lửa (Waveshare) - Flame Sensor

90,000 ₫

 • Nhạy cảm với phổ lửa
 • Tính năng so sánh điện áp phạm vi rộng LM393
 • Điều chỉnh độ nhạy
 • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Module cảm biến khí Gas (Waveshare) / MQ-5 Gas Sensor

150,000 ₫

 • Nhạy cảm với LPG, khí đốt tự nhiên, khí than
 • Tăng điện áp đầu ra cùng với nồng độ khí đo được tăng
 • Phản ứng và phục hồi nhanh
 • Điều chỉnh độ nhạy
 • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Module cảm biến khí CO / MQ-7

150,000 ₫

 • Nhạy cảm với carbon monoxide
 • Tăng điện áp đầu ra cùng với nồng độ khí đo được tăng
 • Phản ứng và phục hồi nhanh
 • Điều chỉnh độ nhạy
 • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Module cảm biến chất lượng không khí (Waveshare) - MQ-135 Gas Sensor

180,000 ₫

 • Nhạy cảm với benzen, rượu, khói
 • Tăng điện áp đầu ra cùng với nồng độ khí đo được tăng
 • Điều chỉnh độ nhạy
 • Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Module cảm biến bụi - Dust Sensor

350,000 ₫

 • Phát hiện hạt mịn có đường kính lớn hơn 0,8μm, giống như khói thuốc lá.
 • Tiêu thụ điện năng thấp.
 • Mức đầu ra là tuyến tính với mật độ bụi