Bộ cảm biến DS18B20 không thấm nước (KIT0021)

240,000 ₫

Sử dụng đầu dò DS18B20 AS.

Cung cấp các số đọc nhiệt độ 9 đến 12 bit.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng.

Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

90,000 ₫

Sử dụng để phát hiện nhiệt độ và độ ẩm xung quanh, thông qua giao diện dây đơn tiêu chuẩn.

Module cảm biến lửa (Waveshare) - Flame Sensor

90,000 ₫

  • Nhạy cảm với phổ lửa
  • Tính năng so sánh điện áp phạm vi rộng LM393
  • Điều chỉnh độ nhạy
  • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

120,000 ₫

Chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20

650,000 ₫

Thiết kế với đầu dò không thấm nước. 

Độ tin cậy và ổn định cao.

Có thể đo nhiệt độ môi trường,độ ẩm không khí tương đối chính xác.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2305

500,000 ₫

Đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối, tín hiệu số được hiệu chỉnh, độ ổn định lâu dài vượt trội.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng

Bộ hiển thị nhiệt độ - Nhiệt kế số

90,000 ₫

  • Với chi phí thấp, tính năng kháng nước, màn hình hiển thị trực quan
  • Sản phẩm hoàn toàn không thấm nước độ sâu đến 1m trong thời gian dài