Module cảm biến nồng độ cồn (Waveshare) - MQ-3 Sensor

150,000 ₫

  • Nhạy cảm với rượu, ethanol
  • Tăng điện áp đầu ra cùng với nồng độ khí đo được tăng
  • Phản ứng và phục hồi nhanh
  • Điều chỉnh độ nhạy
  • Chỉ báo đầu ra tín hiệu

Module cảm biến mức chất lỏng (Waveshare) - Liquid Level Sensor

90,000 ₫

  • Tăng điện áp đầu ra cùng với độ sâu ngâm của mô-đun

Cảm biến TDS đo tổng chất rắn hòa tan

340,000 ₫

TDS không được coi là chỉ số gây ô nhiễm, nó là chỉ số tổng hợp về sự hiện diện của các hợp chất hóa học.

Cảm biến TDS giúp đo được chỉ số TDS của nước.

Cảm biến mức chất lỏng sử dụng quang học

245,000 ₫

Sử dụng nguyên lý quang học, với độ nhạy tốt, không cần thêm bộ phận cơ khí, ít phải hiệu chuẩn.

Đầu dò chống ăn mòn, dễ dàng lắp đặt, có thể làm việc ở môi trường nhiệt độ và áp suất cao.

HOT

Cảm biến mức chất lỏng không tiếp xúc

280,000 ₫

Không phải tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng.

Có thể thích hợp trong các ứng dụng nguy hiểm như: phát hiện chất độc hại, axit ,...

Cảm biến đo độ đục chất lỏng

350,000 ₫

Giúp chúng ta có thể đo mức độ đục của chất lỏng.

Hoạt động dựa vào nguyên lý quang học, nó có thể phát hiện các hạt lơ lửng trong nước