Hiển thị

12:05 - 17/07/2019

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Xem thêm

11:25 - 20/05/2019

Micro:bit bật tắt đèn bằng cảm biến đo cường độ sáng

Micro:bit bật tắt đèn bằng cảm biến đo cường độ sáng

Xem thêm

12:08 - 18/05/2019

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Xem thêm

10:53 - 16/05/2019

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Xem thêm

16:01 - 09/05/2019

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Xem thêm

16:02 - 27/04/2019

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Xem thêm

16:11 - 25/04/2019

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Xem thêm

16:58 - 24/04/2019

Lâp trình microbit input button

Lâp trình microbit input button

Xem thêm

17:00 - 24/04/2019

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Xem thêm

16:32 - 24/04/2019

lập trình microbit output led phần 2

lập trình microbit output led phần 2

Xem thêm

15:55 - 24/04/2019

Lập trình microbit output led phần 1

Lập trình microbit output led phần 1

Xem thêm

16:03 - 20/04/2019

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Xem thêm
Hiển thị

12:05 - 17/07/2019

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Phát hiện chuyển động với microbit và module cảm biến PIR

Xem thêm

11:25 - 20/05/2019

Micro:bit bật tắt đèn bằng cảm biến đo cường độ sáng

Micro:bit bật tắt đèn bằng cảm biến đo cường độ sáng

Xem thêm

12:08 - 18/05/2019

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Sử dụng cảm biến đo mức chất lỏng bằng Micro:bit hiển thị màn hình LCD

Xem thêm

10:53 - 16/05/2019

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Điều khiển relay bằng micro:bit hiển thị lên màn hình LCD

Xem thêm

16:01 - 09/05/2019

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Ứng dụng selfie bằng micro:bit

Xem thêm

16:02 - 27/04/2019

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Xem thêm

16:11 - 25/04/2019

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Ứng dụng đo điện áp ra của biến trở sử dụng Microbit

Xem thêm

16:58 - 24/04/2019

Lâp trình microbit input button

Lâp trình microbit input button

Xem thêm

17:00 - 24/04/2019

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Ứng dụng đo nhiệt độ phòng sử dụng LM35 và Microbit

Xem thêm

16:32 - 24/04/2019

lập trình microbit output led phần 2

lập trình microbit output led phần 2

Xem thêm

15:55 - 24/04/2019

Lập trình microbit output led phần 1

Lập trình microbit output led phần 1

Xem thêm

16:03 - 20/04/2019

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Xem thêm