Hiển thị

16:02 - 27/04/2019

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Xem thêm

16:03 - 20/04/2019

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Xem thêm

15:13 - 20/04/2019

Dò đường bằng cảm biến ánh sáng trên Maqueen micro:bit

Dò đường bằng cảm biến ánh sáng trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:55 - 20/04/2019

Siêu âm tránh chướng ngại vật Maqueen micro:bit

Siêu âm tránh chướng ngại vật Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:41 - 20/04/2019

Xe dò đường Maqueen micro:bit

Xe dò đường Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:17 - 20/04/2019

Điều khiển từ xa IR Maqueen micro:bit

Điều khiển từ xa IR Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:09 - 20/04/2019

Nháy đèn Flash LED Maqueen micro:bit

Nháy đèn Flash LED Maqueen micro:bit

Xem thêm

13:53 - 20/04/2019

Đọc hồng ngoại gán các chức năng phím của Maqueen micro:bit

Đọc hồng ngoại gán các chức năng phím của Maqueen micro:bit

Xem thêm

11:02 - 20/04/2019

Đọc khoảng cách siêu âm trên Maqueen micro:bit

Đọc khoảng cách siêu âm trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

10:43 - 20/04/2019

Điều khiển LED RGB trên Maqueen micro:bit

Điều khiển LED RGB trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

18:18 - 19/04/2019

Điều khiển động cơ Maqueen micro:bit

Mục tiêu học tập: Nắm vững phương pháp cơ bản của điều khiển động cơ. Tác dụng: Xe tiến 1 giây, rẽ phải 1 giây, rẽ trái 1 giây, lùi 1 giây,...

Xem thêm

17:37 - 19/04/2019

Giới thiệu mô hình học tập Maqueen micro:bit robot

Hỗ trợ cho Makecode, sẽ hỗ trợ Scratch và python sau này. Kích thước nhỏ, di chuyển linh hoạt. Dễ dàng cài đặt, dễ sử dụng.

Xem thêm
Hiển thị

16:02 - 27/04/2019

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Điều khiển động cơ DC + Servo + step motor 5v sử dụng module Micro:bit Driver Expansion Board

Xem thêm

16:03 - 20/04/2019

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Điều khiển không dây Maqueen micro:bit với tay cầm Gamepad

Xem thêm

15:13 - 20/04/2019

Dò đường bằng cảm biến ánh sáng trên Maqueen micro:bit

Dò đường bằng cảm biến ánh sáng trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:55 - 20/04/2019

Siêu âm tránh chướng ngại vật Maqueen micro:bit

Siêu âm tránh chướng ngại vật Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:41 - 20/04/2019

Xe dò đường Maqueen micro:bit

Xe dò đường Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:17 - 20/04/2019

Điều khiển từ xa IR Maqueen micro:bit

Điều khiển từ xa IR Maqueen micro:bit

Xem thêm

14:09 - 20/04/2019

Nháy đèn Flash LED Maqueen micro:bit

Nháy đèn Flash LED Maqueen micro:bit

Xem thêm

13:53 - 20/04/2019

Đọc hồng ngoại gán các chức năng phím của Maqueen micro:bit

Đọc hồng ngoại gán các chức năng phím của Maqueen micro:bit

Xem thêm

11:02 - 20/04/2019

Đọc khoảng cách siêu âm trên Maqueen micro:bit

Đọc khoảng cách siêu âm trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

10:43 - 20/04/2019

Điều khiển LED RGB trên Maqueen micro:bit

Điều khiển LED RGB trên Maqueen micro:bit

Xem thêm

18:18 - 19/04/2019

Điều khiển động cơ Maqueen micro:bit

Mục tiêu học tập: Nắm vững phương pháp cơ bản của điều khiển động cơ. Tác dụng: Xe tiến 1 giây, rẽ phải 1 giây, rẽ trái 1 giây, lùi 1 giây,...

Xem thêm

17:37 - 19/04/2019

Giới thiệu mô hình học tập Maqueen micro:bit robot

Hỗ trợ cho Makecode, sẽ hỗ trợ Scratch và python sau này. Kích thước nhỏ, di chuyển linh hoạt. Dễ dàng cài đặt, dễ sử dụng.

Xem thêm