Micro:bit Go

660,000 ₫

Micro:bit một máy tính bỏ túi cỡ nhỏ.

Được thiết kế cho trẻ em và những người mới bắt đầu học lập trình.

Kit lập trình micro:bit có thể ứng dụng vào các trò chơi DIY và robotis.

Bộ sản phẩm micro:bit Go sẽ là một khởi đầu thú vị

Sản phẩm bảo hành 3 tháng