HOT

Maqueen micro:bit Robot

680,000 ₫

Maqueen micro:bit Robot được thiết kế dành riêng cho bo mạch BBC micro:bit

Đây là một robot lập trình đồ họa, thích hợp cho các chương trình giáo dục STEM

Maqueen micro:bit Robot có thiết kế đơn giản, nhiều tính năng thú vị, có thể giúp người sử dụng, đặc biệt là trẻ em dễ dàng tiếp cận với lập trình, tìm hiểu phần cứng

Sản phẩm được bảo hành 1 tháng