HOT

Màn hinh màu 1.8 inch cho Microbit

480,000 ₫

Màn hình màu 1.8inch cho micro:bit được thiết kế cho micro:bit, kích thước chuẩn 1.8inch, 160x128 điểm ảnh, 65K colors

Tăng cường khả năng hiển thị cho micro:bit.

Sản phẩm bảo hành 1 tháng.