Module Relay 12VDC x 8

260,000 ₫

Sản phảm bảo hành 1 năm.

Module Relay 12VDC x 4

160,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Module Relay 12VDC x 2

80,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Module Relay 12VDC

50,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm

Module Relay 5VDC x 8

260,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Module Relay 5VDC x 4

160,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm.

Module relay 5VDC - 2 kênh

80,000 ₫

Sản phảm bảo hành 1 năm.

Module relay 5V - 1 kênh

50,000 ₫

Sản phẩm bảo hành 1 năm.