Photo Interrupter Sensor

  • ML03019
  • Waveshare
90,000
  • Phát hiện tia hồng ngoại, loại bỏ nhiễu sóng ánh sáng, dạng sóng ổn định và tín hiệu
  • Báo tín hiệu đầu ra (trong khi phá vỡ chùm tia, xuất ra mức thấp, đèn báo sáng lên).
  • Ứng dụng: Motor speed detection, Pulse counter.

Hết hàng

Giới thiệu chung

+ Phát hiện tia hồng ngoại, loại bỏ nhiễu sóng ánh sáng, dạng sóng ổn định và tín hiệu

+ Báo tín hiệu đầu ra (trong khi phá vỡ chùm tia, xuất ra mức thấp, đèn báo sáng lên).

+ Ứng dụng: Motor speed detection, Pulse counter.


Đặc điểm


+ Nguồn: 3.3V ~ 5V

+ Kích thước: 26.8mm × 15mm × 18.7mm

+ Mounting holes size: 3mm

+ Gap width: 6mm


Kết nối với khối MCU


+ VCC ↔ 3.3V ~ 5V

+ GND ↔ GND

+ DOUT ↔ MCU.IO (digital output)


Kích thước


Photo Interrupter Sensor dimensions


Tài liệu tham khảo :


Wiki : www.waveshare.com/wiki/Photo_Interrupter_Sensor

Bình luận

Sản phẩm cùng loại