Vỏ hộp Microbit

90,000 ₫

Kích thước: 57mm * 34mm * 12.4mm

Trọng lượng: 20g